Lịch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An năm 2016

Tên file: 208_TB_UBND_21112016_lich_lam_viec_cua_Hoi_dong_xet_tuyen_vien_chuc_nganh_Giao_duc_va_Dao_tao_TPTA_nam_2016.pdf
Tải về

Lịch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An năm 2016

1. Tổ chức ôn tập cho các thí sinh ngày 01/12/2016.

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phổ vấn ngày 16/12/2016 (lúc 7 giờ 30 phút, tại Hội trường Phòng GD&ĐT TP Tân An)