Việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2016

Tên file: Thongbao1.pdf
Tải về

Việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2016

 

Thời gian kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn 7 giờ 30 phút ngày 16/12/2016 tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An