Về việc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tân An

Đăng ngày: 2021-04-15 14:49:07
Sửa ngày: 2021-04-15 14:49:07
Ngày ký: 15/04/2021
Người đăng: admintanan

Tên file: 342_BC-NV_15-04-2021_Ban-Kiem-tra-phieu-bao-cao-HD.signed-2.pdf
Kích thước: 345.12 KB
Tải về


Tên file: DS-thi-sinh-2.xlsx
Kích thước: 11.81 KB
Tải về


Tên file: 342_BC-NV_15-04-2021_Ban-Kiem-tra-phieu-bao-cao-HD.signed-1.pdf
Kích thước: 345.12 KB
Tải về


Tên file: DS-thi-sinh-1.xlsx
Kích thước: 11.81 KB
Tải về


Tên file: 342_BC-NV_15-04-2021_Ban-Kiem-tra-phieu-bao-cao-HD.signed.pdf
Kích thước: 345.12 KB
Tải về