QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính được giảm 50% mức thu lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định tại Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tuyên truyền chuyển đổi số

Hội thi kể chuyện về Bác Hồ

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố cấp tiểu học năm học 2021-2022

song hoc tap lam theo tam guong dao duc hcm

BGD_OK_1