QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính được giảm 50% mức thu lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định tại Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Tên file: PL2-TTHC-cac-LV-khac-ngoai-dat-dai-thuphi-theo-QD-27.2023-1.xlsx
Tải về
Tên file: 638252413540942313_6366_0001-1.pdf
Tải về
Tên file: CAC-SO-NGANH-GIAM-THU-LE-PHI-THEO-QD-27-2023-1.rar
Tải về
Tên file: PL1-TTHC-LVDD-THU-PHI-THEO-QD-27.2023-ht-1.xlsx
Tải về
Tên file: QD_PD-TTHC-GIAM-PHI-THEO-QD27.2023.signed-1.pdf
Tải về

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính được giảm 50% mức thu lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định tại Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An