Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

Tên file: 4210_TB-UBND_20-09-2023_Bang_tong_hop_chi_tieu_tuyen_dung-VC-GDDT_Kem_theo_thong_bao.signed.pdf
Tải về
Tên file: 4210_TB-UBND_20-09-2023_TB_UBTP_TuyenDung_VC-SN-GD-va-DT_2023.signed.pdf
Tải về
Tên file: Phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc.docx
Tải về

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

  1. Hồ sơ dự tuyển

– Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

Trường hợp người đăng ký có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

  1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo (trong giờ hành chính).
  2. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo thời hạn nêu trên (tính theo ngày văn thư Phòng Nội vụ tiếp nhận được) về địa chỉ: Phòng Nội vụ thành phố Tân An số 76, đường Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thông tin liên hệ theo số điện thoại: 0272.3523.644