18Th7/23

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính được giảm 50% mức thu lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo quy định tại Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính được giảm 50% mức thu lệ phí