Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Tân An đợt 1 năm học 2023 – 2024

Tên file: 2331_TB-UBND_07-06-2023_TB-gia-han_tiep_nhan_vien_chuc_GDDT_nam_2023-2024.signed.pdf
Tải về

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Tân An đợt 1 năm học 2023 – 2024