Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố cấp tiểu học năm học 2021-2022

          Nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giáo dục; công tác giảng dạy đối với giáo viên tiểu học; tuyển chọn những giáo viên dạy giỏi tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố cấp tiểu học năm học 2021-2022.

          Đối tượng tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố là giáo viên tiểu học đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Tân An.

Nội dung thi gồm có hai phần:

        – Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Tiết dạy tham gia hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

      – Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

         Sau thời gian diễn ra Hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố công nhận 124 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Và khen cao với 9 giải A, 9 giải B, 11 giải C.

        Căn cứ vào kết quả Hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn cử 08 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022.

z3582324731445_cf1f2ade6a9f802a1e64a4f1e9f3a3c8z3582324731211_9f535fc9e0f7dc1f488c57557d92f508z3582324731444_92108a9c10f519a66bb6348073c9140cz3582324725363_bdfd800b11bc8512a22128aaae57db11