DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Tên file: DS-ĐỀ-NGHỊ-CÔNG-NHẬN-NGUT-NGND.doc
Tải về

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

  1. Trần Anh Tuấn 18/11/1979 Huyện Châu Thành Tỉnh Long An Giáo viên TPT Đội trường THCS Trần Phú
  2. Nguyễn Thị Bích Huyền 23/5/1971 Q.8 TP HCM Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực