Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Tân An

Tên file: 106_QD_SNV_14032017_vv_cong_nhan_ket_qua_tuyen_dung_vien_chuc_su_nghiep_giao_duc_thuoc_thanh_pho_tan_an_nam_2016.pdf
Tải về

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Tân An

Các viên chức trúng tuyển tập trung tại Hội trường phòng GD&ĐT TP Tân An.

Lúc 8 giờ, ngày 29/3/2017 . Nhận Quyết định tuyển dụng.